Опции за монтаж на колелото

Обяснение на използваните символи

Ws= Товароносимост на въртящо се колело
Wf= Товароносимост на фиксирано колело
WT= Максимално тегло на пренасяне
P= Тара на количката

Долу ви представяме всичките възможни опции относно начините на монтаж :

Опция A

tech_a 2 фиксирани + 1 въртящо се

Предпочита се за малки подвижни конструкции с малка товароносимост
Управлението се осъществява от въртящото се колело

Ws= (WT+P) x 0,4
Wf= (WT+P) x 0,35

Опция Б

tech_b 2 въртящи се + 2 фиксирани в краищата на количката

Предпочита се за големи товари и големи разстояния.
Управлението идва от страната на въртящите се колела.

Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,35

Опция В

tech_c 4 въртящи се колела в краищата на количката

Предпочита се приложения, от които се изисква максимална подвижност, но в случай на големи товари не се препоръчва за дълги разстояния.
Управлението се осъществява от всяка една от страните.

Ws= (WT+P) x 0,35

Опция Д

tech_d 2 въртящи се + 2 фиксирани в средата на количката
на късата страна. Предпочита се за подвижни конструкции и дълги разстояния на подове с канали и рампи. Фиксираните колела обикновено се монтират по-високо от въртящите се, така че конструкцията се балансира от тях.
Управлението идва от страната на въртящите се колела.

Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,50

Опция E

tech_e 2 фиксирани колела в средата на дългата страна + 4 въртящи се в краищата.

Предпочита се за подвижни и стабилни конструкции, за дълги разстояния на под с канали и рампи. Фиксираните колела обикновенно са монтирани по-високо, така че конструкцията се балансира от тях.
Управлението се извършва от страната на въртящите се колела.

Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,50

Опция Ф

tech_f 3 въртящи се колела в триъгълно разположение

Предпочита се за кръгли колички или варели.

Ws= (WT+P) x 0,35

tech_gtech_h

Забележка :В опциите Д и Е колелата с планката за монтаж не трябва да бъдат в паралелна позиция с дъното на количката, но трябва да има подходящ наклон, така че да бъдат в хоризонтално положение, докато колелата са в контакт с пода.

tana = dh/dfs, където

dh= Цялостната височинна разлика между фиксираното и въртящото се колело.
dfs= Разстоянието между ценрталните точки на планката за монтаж на въртящото се и фиксирано колело.