Лесно въртящи се полиуретанови колела

Лесно въртящи се полиуретанови колела


Showing all 62 results


Колело с въртяща се планка и метална вилка. Колелото е 125х24 мм,Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight80Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm

Колело с въртяща се планка с болт за монтаж М 10х20 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм,Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка с болт за монтаж М 10х20 мм и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Колело с въртяща се планка с болт за монтаж М 10х20 мм и метална вилка. Колелото е 125х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight80Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm

Колело с въртяща се планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 125х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight80Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm

Колело с въртяща се планка и ,Кръгъл болт 11x22mm. Колелото е 100х24 мм,Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка с болт за монтаж М 10х20 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм,Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 125х24 мм, Полиуретан – Силикон и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер
products_weight80Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm