Неръждаеми Болнично колелa


Показване на всички 116 резултата


ALU-150-NSP.S-C10.12.D

Болнично колело 150mm ,бяла алуминиева основа със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm

XK6-125-NSP.S-C10.11.D

Неръждаемо болнично колело 125mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NSP.S-C10.11.D

Неръждаемо болнично колело 150mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NSP.S-C10.11.D

Неръждаемо болнично колело 200mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NOA.B-C9.11

Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Без лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.B-C9.11

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Без лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.B-C9.11

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Без лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

ALU-125-NSP.S-C10.12.D

Болнично колело 125mm ,бяла алуминиева основа със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height180mm

XK6-125-NOA.S-C9.12.D

Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.S-C9.12.D

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.S-C9.12.D

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

ALU-150-NSP.S-C9.11

Болнично колело 150mm ,бяла алуминиева основа със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height205mm