Неръждаеми Болнично колелa


Showing all 96 results


Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm