Неръждаеми Болнично колелa

Неръждаеми Болнично колелa

Неръждаеми болнични колела с неръждаема вилка с възможност за цялостно и частично заключване.


Показване на всички 96 резултата


Неръждаемо болнично колело 125mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колелона електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeБез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колелона електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Неръждаемо болнично колело 125mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Неръждаемо болнично колело 150mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Неръждаемо болнично колело 200mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер stainlessнеръждаема
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm