мебелно колело


Показване на всички 46 резултата


FR-40/2-PA-TS42BK

Двойно мебелно колело 40 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с планка 42×42 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing40mm products_height51mm

MR-045-P.A.TF

Мебелно колело 45 мм, направено от черен полипропилен с фиксирана метална планка и два отвора за монтаж

products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height48mm

FR-45/2-PA-TS35

Двойно мебелно колело 45 мм, направено от черен полипропилен с планка 35×35 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height58mm

FR-40/2-PA-BS-M10BK

Двойно мебелно колело 40 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с болт М 10х15 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing40mm products_height51mm

FR-50/2-PA-IS-08BK

Двойно мебелно колело 50 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с щифт 8,2х20 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height62mm

FR-45/2-PA-BS-M08

Двойно мебелно колело 45 мм, направено от черен полипропилен с болт М 08х12 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height58mm

FR-45/2-PA-TS35BK

Двойно мебелно колело 45 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с планка 35×35 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height58mm

FR-40/2-PA-FRS-11

Двойно мебелно колело 40 мм, направено от черен полипропилен с щифт 11х22 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing40mm products_height51mm

FR-50/2-PA-TS27

Двойно мебелно колело 50 мм, направено от черен полипропилен с планка 27×27 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height62mm

FR-45/2-PA-BS-M08BK

Двойно мебелно колело 45 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с болт М 08х12 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height58mm

FR-45/2-PA-TS42

Двойно мебелно колело 45 мм, направено от черен полипропилен с планка 42×42 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing45mm products_height58mm

FR-40/2-PA-FRS-11BK

Двойно мебелно колело 40 мм със спирачка, направено от черен полипропилен с щифт 11х22 мм

products_weight30Kg plaiproducts_diametern_bearing40mm products_height51mm