Болнично колелa c mетална планка


Показване на всички 73 резултата


96-100-NSP.B-C9.12.D

Болнично колело 100mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Без лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Без лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-100-NSP.S-C9.12

Болнично колело 100mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

96-125-NOA.S-C9.12

Болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-125-NSP.S-C9.11

Болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

96-100-NOA.B-C9.11.D

Болнично колело 100mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Без лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-100-NOA.S-C10.11.D

Болнично колело 100mm със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

K6-200-NOA.S-C10.11

Болнично колело 200mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

96-100-NSP.S-C9.11

Болнично колело 100mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Двоен сачмен лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-125-NOA.S-C10.11

Болнично колело 125mm със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

96-125-NOA.S-C9.12.D

Болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-125-NSP.S-C9.12

Болнично колело 125mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер .Въртящата се част на основата е с единичен прецизен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

96-100-NOA.B-C9.12

Болнично колело 100mm със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на електричеки проводим полиуретан,Без лагер .Въртящата се част на основата е с двоен сачмен венец

Без лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm