колела с бяла синтетична пластмасова основа

колела с бяла синтетична пластмасова основа

Болнични колела с бяла пластмасова вилка с възможност за цялостно и частично заключване.


Showing all 24 results


Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт .двойно колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.двойно колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт .двойно колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт .двойно колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с заключване в една посока.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт .двойно колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с заключване в една посока.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm

Болнично колело 125mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height153mm

Болнично колело 150mm,бяла синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с пълнозаключващ се механизъм.двойно колело на Полиуретан,Двоен сачмен лагер

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height179mm