Помощно колело за електричеки палетни колички


Показване на всички 65 резултата


Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 68mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight760Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 200mm X 82mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25/30mm X 46,5mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 50mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight360Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 68mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight780Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 125mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 62mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 100mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 30mm X 100mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 230mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 53,8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight610Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm