Помощно колело за електричеки палетни колички

Помощно колело за електричеки палетни колички

Опорни колела за повечето добре познати марки електрически палетни колички, от 82мм до 200мм.


Showing all 65 results


Опорно колело за електрическа палетна количка 125mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 66mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 66mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 200mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 80mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 15mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 125mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 54mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 15,5mm X 75mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 200mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 75mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1350Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 15mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight360Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 54mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight730Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm