Помощно колело за електричеки палетни колички


Showing all 65 results


Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 65,8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 200mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1100Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight360Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 48mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 125mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 66mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 140mm X 60mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 12mm X 66mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing140mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 200mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 80mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 100mm X 40mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 15mm X 40mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 150mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 125mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Чугун, двоен сачмен лагер, ос 20mm X 54mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Опорно колело за електрическа палетна количка 180mm X 50mm.Бандаж на колелото от Полиуретан(Топтейн), център на колелото от Алуминий, двоен сачмен лагер, ос 25mm X 60mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm