Носещо колело за електрически палетни колички


Показване на всички 27 резултата


LW-343x146-VU.S40x56

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 343mm,ширина на бандажа146mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight4170Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

LW-285x100-VU.S40x42.a

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 285mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight2790Kg plaiproducts_diametern_bearing285mm

LW-350x100-VU.80/68x65

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight3500Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

LW-285x100-VU.S40x42.b

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 285mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight2790Kg plaiproducts_diametern_bearing285mm

LW-350x100-VU.80/80x72

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight3100Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

LW-125x150-VU.S25x144

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 125mm,ширина на бандажа150mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight1600Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

LW-300x100-VU.S40x117

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 300mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight2400Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

LW-350x125-VU.80/80x67,5

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа125mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight4000Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

LW-150x130-VU.S25x136

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 150mm,ширина на бандажа130mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight2000Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

LW-300x102-VU.80/80x76

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 300mm,ширина на бандажа102mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Щил – Вагнер

products_weight2500Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

LW-350x127-VU.68/80x70

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа127mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight4100Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

LW-230x98-VU.62/82x69,5

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 230mm,ширина на бандажа98mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Линде, Щил – Вагнер

products_weight1950Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm