Носещо колело за електрически палетни колички


Showing all 27 results


Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 150mm,ширина на бандажа130mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Юнхайнрих

products_weight2000Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 300mm,ширина на бандажа102mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Щил – Вагнер

products_weight2500Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа127mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight4100Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 230mm,ширина на бандажа98mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Линде, Щил – Вагнер

products_weight1950Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 310mm,ширина на бандажа102mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Щил – Вагнер

products_weight2300Kg plaiproducts_diametern_bearing310mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа140mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Пимеспо

products_weight4000Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 250mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight2450Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 310mm,ширина на бандажа102mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Щил – Вагнер

products_weight2550Kg plaiproducts_diametern_bearing310mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа140mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Пимеспо

products_weight4500Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 285mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Линде, Хайстер / Йеил

products_weight2300Kg plaiproducts_diametern_bearing285mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 330mm,ширина на бандажа100mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Краун

products_weight2650Kg plaiproducts_diametern_bearing330mm

Товарни колела за електрически палетни колички. Материала на колелото е от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Диаметър на колелото 350mm,ширина на бандажа140mm. Резервна част за електрическа палетна количка марка Хайстер / Йеил

products_weight3900Kg plaiproducts_diametern_bearing350mm