Топлоустойчиви колела


Showing all 46 results


Колело с въртяща се планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 80 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Колело с въртяща се неръждаема планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 125 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Колело с фиксирана планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 125 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Колело с въртяща се неръждаема планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 200 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Колело с фиксирана планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 200 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Колело с въртяща се планка 105х85 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 80 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Колело с въртяща се неръждаема планка 105х85 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 125 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Колело с въртяща се планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 125 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

Колело с въртяща се неръждаема планка 135х110 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 200 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Колело с въртяща се планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 200 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

Колело с фиксирана планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 80 мм, направено изцяло от термореактивна смола, с двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Колело с фиксирана неръждаема планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 125 мм S, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

bearing_typeБез лагер stainlessStainless
products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height164mm