Топлоустойчиви колела


Показване на всички 46 резултата


1-100-FN.B-TS

Колело с въртяща се планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер

X-150-FN.B-TS

Колело с въртяща се неръждаема планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 150 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема

1-150-FN.B-TF

Колело с фиксирана планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 150 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер

X-100-FN.B-TF

Колело с фиксирана неръждаема планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема

1-100-FN.B-TSBK

Колело с въртяща се планка 105х85 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер

X-160-FN.B-TF

Колело с фиксирана неръждаема планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 160 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема

1-150-FN.B-TS

Колело с въртяща се планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 150 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер

X-100-FN.B-TS

Колело с въртяща се неръждаема планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема

1-100-FN.S-TF

Колело с фиксирана планка 105х85 мм и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола, с двоен сачмен лагер на оста.

Двоен сачмен лагер

X-160-FN.B-TS

Колело с въртяща се неръждаема планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 160 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема

1-160-FN.B-TF

Колело с фиксирана планка 135х110 мм и метална вилка. Колелото е 160 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер

X-100-FN.B-TSBK

Колело с въртяща се неръждаема планка 105х85 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 100 мм, направено изцяло от термореактивна смола, без лагер на оста.

Без лагер stainlessнеръждаема