Стоманена лента, еластична гума за тежкотоварни палетни колички


Showing all 96 results


Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,260mm X 130mm с диаметър на джантата 170mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1065Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,425mm X 300mm с диаметър на джантата 305mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight4245Kg plaiproducts_diametern_bearing425mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,854mm X 320mm с диаметър на джантата 600mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight8165Kg plaiproducts_diametern_bearing854mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,160mm X 50mm с диаметър на джантата 100mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,310mm X 60mm с диаметър на джантата 220mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight650Kg plaiproducts_diametern_bearing310mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,520mm X 120mm с диаметър на джантата 370mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1670Kg plaiproducts_diametern_bearing520mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,250mm X 130mm с диаметър на джантата 140mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Назъбен профил

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,405mm X 260mm с диаметър на джантата 305mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight3325Kg plaiproducts_diametern_bearing405mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,645mm X 350mm с диаметър на джантата 410mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight7310Kg plaiproducts_diametern_bearing645mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,260mm X 85mm с диаметър на джантата 170mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight775Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,440mm X 200mm с диаметър на джантата 330mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight2710Kg plaiproducts_diametern_bearing440mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,926mm X 240mm с диаметър на джантата 370mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight5970Kg plaiproducts_diametern_bearing926mm