Стоманена лента, еластична гума за тежкотоварни палетни колички


Showing all 96 results


Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,150mm X 50mm с диаметър на джантата 100mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична телена мрежа и колелото има Плосък профил

products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,300mm X 100mm с диаметър на джантата 203mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,450mm X 300mm с диаметър на джантата 305mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight4265Kg plaiproducts_diametern_bearing450mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,200mm X 75mm с диаметър на джантата 100mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,343mm X 140mm с диаметър на джантата 203mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1510Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,610mm X 100mm с диаметър на джантата 410mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1265Kg plaiproducts_diametern_bearing610mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,250mm X 80mm с диаметър на джантата 170mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight675Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,413mm X 152mm с диаметър на джантата 285,8mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1920Kg plaiproducts_diametern_bearing413mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,670mm X 200mm с диаметър на джантата 410mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight3940Kg plaiproducts_diametern_bearing670mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,160mm X 50mm с диаметър на джантата 100mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична телена мрежа и колелото има Плосък профил

products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,300mm X 100mm с диаметър на джантата 203mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Назъбен профил

products_weight870Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,457mm X 127mm с диаметър на джантата 308mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1640Kg plaiproducts_diametern_bearing457mm