Стоманена лента, еластична гума за тежкотоварни палетни колички


Показване на всички96резултата


Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,250mm X 80mm с диаметър на джантата 170mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight675Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,413mm X 152mm с диаметър на джантата 285,8mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1920Kg plaiproducts_diametern_bearing413mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,670mm X 200mm с диаметър на джантата 410mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight3940Kg plaiproducts_diametern_bearing670mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,160mm X 50mm с диаметър на джантата 100mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична телена мрежа и колелото има Плосък профил

products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,300mm X 100mm с диаметър на джантата 203mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Назъбен профил

products_weight870Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,457mm X 127mm с диаметър на джантата 308mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1640Kg plaiproducts_diametern_bearing457mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,200mm X 85mm с диаметър на джантата 105mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,360mm X 60mm с диаметър на джантата 270mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing360mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,610mm X 150mm с диаметър на джантата 410mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight2505Kg plaiproducts_diametern_bearing610mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,250mm X 85mm с диаметър на джантата 190mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight745Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,415mm X 100mm с диаметър на джантата 305mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight1115Kg plaiproducts_diametern_bearing415mm

Еластични гуми със стоманена лента за задвижващи се колички,680mm X 150mm с диаметър на джантата 470mm.Монтажния пръстен е Плоска цилиндрична метална лента и колелото има Плосък профил

products_weight2690Kg plaiproducts_diametern_bearing680mm