Водещо колело за електрически палетни колички


Показване на всички 78 резултата


DW-230x75-XOE.F6-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 75 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 6 дупки (14mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight1200Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-254x100-VU.F5-FL.b

Управляващи колела за електрически палетни колички 254mm X 100mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (18,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight2400Kg plaiproducts_diametern_bearing254mm

DW-200x75-EL.F4-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 200mm X 75mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума .Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 4 дупки (10,5mm всеки). Размера на центъра е 52mmи централния отвор на фланеца M10

products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

DW-230x90-VU.F5-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 90mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (13mm всеки). Размера на центъра е 70mmи централния отвор на фланеца 45mm

products_weight1700Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-300x100-VU-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 300mm X 100mm.Бандаж на колелото от ПолиуретанВулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. .Вида на монтажа е и колелото има Плосък профил

products_weight2500Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

DW-230x70-EL.F5-FL.b

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 70mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума .Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (14mm всеки). Размера на центъра е 70mmи централния отвор на фланеца 45mm

products_weight315Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-250x100-VU.F5-FL.a

Управляващи колела за електрически палетни колички 250mm X 100mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (16mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight1900Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

DW-343x140-VU.F7-FL.a

Управляващи колела за електрически палетни колички 343mm X 140mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 7 дупки (14,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight3750Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

DW-230x80-XOE.F4-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 80mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 75 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 4 дупки (14mm всеки). Размера на центъра е 95mmи централния отвор на фланеца 65mm

products_weight1150Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-254x102-EL.F5-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 254mm X 102mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума .Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (18mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing254mm

DW-200x75-VU.F4-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 200mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 4 дупки (10,5mm всеки). Размера на центъра е 52mmи централния отвор на фланеца M10

products_weight1100Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

DW-230x90-VU.F6-FL

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 90mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 6 дупки (13mm всеки). Размера на центъра е 65mmи централния отвор на фланеца 30mm

products_weight1650Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm