Водещо колело за електрически палетни колички


Показване на всички78резултата


Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 90mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума .Вида на монтажа е Фланци колелото има Тракшън профил. Фланеца се състои от 5 дупки (13mm всеки). Размера на центъра е 70mmи централния отвор на фланеца 45mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 300mm X 100mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. .Вида на монтажа е и колелото има Плосък профил

products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 215mm X 70mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 75 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (11mm всеки). Размера на центъра е 92mmи централния отвор на фланеца 60mm

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 233mm X 85mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 92 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Тракшън профил. Фланеца се състои от 5 дупки (12,5mm всеки). Размера на центъра е 70mmи централния отвор на фланеца 45mm

products_weight1550Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 343mm X 114mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 7 дупки (18,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight3500Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 75mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (13mm всеки). Размера на центъра е 70mmи централния отвор на фланеца 45mm

products_weight1500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 250mm X 82mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (18,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight1700Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 230mm X 90mm.Бандаж на колелото от Еластична Гума .Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 6 дупки (13mm всеки). Размера на центъра е 65mmи централния отвор на фланеца 30mm

products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 300mm X 100mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 5 дупки (18,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight2200Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 220mm X 70mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 92 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 4 дупки (10,5mm всеки). Размера на центъра е 60mmи централния отвор на фланеца 30mm

products_weight1500Kg plaiproducts_diametern_bearing220mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 245mm X 100mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Топтейн 92 shA).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 6 дупки (10,5mm всеки). Размера на центъра е 62mmи централния отвор на фланеца 30mm

products_weight1900Kg plaiproducts_diametern_bearing245mm

Управляващи колела за електрически палетни колички 343mm X 135mm.Бандаж на колелото от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ).Вида на монтажа е Фланци колелото има Плосък профил. Фланеца се състои от 7 дупки (15,5mm всеки). Размера на центъра е 112mmи централния отвор на фланеца 80mm

products_weight3600Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm