Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Показване на всички100резултата


Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 80mm диаметър ширина и 20mm X 79mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 101,5mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 80mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 71mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight480Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 114,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 84,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 84mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 64,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 86,5mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 104,4mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 102mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 80mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm