Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Показване на всички 100 резултата


Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 65mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight460Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 95mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 104mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 102mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight910Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 78mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 62mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 89,7mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight725Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 86mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 64,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 83mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm