Товароподемни ролки за електрически палетни колички

Товароподемни ролки за електрически палетни колички

Товарни ролки за повечето добре познати марки електрически палетни колички, с диаметър от 80 мм до 90 мм.


Showing all 100 results


Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 71mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight480Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 114,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight610Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 86,4mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight620Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 65mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight460Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 94,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 104mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight770Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 102mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 75mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 74mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 114,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight850Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 85mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm