Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Показване на всички 100 резултата


Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 100mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 104,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight780Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 78mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 62mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 114,4mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight840Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 85mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 64,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 100mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight740Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 116,2mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight950Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 102mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 78mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm