Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Показване на всички100резултата


Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 80mm диаметър ширина и 20mm X 58mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 90mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight675Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 74,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 95mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight730Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 17mm X 55mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 104mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 85mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight430Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 74mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 63,5mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 85mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 80mm диаметър ширина и 20mm X 55mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 96mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight680Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm