Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Showing all 100 results


Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 64,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 100mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight740Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 116,2mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight950Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 102mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 78mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 70mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан () за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 48,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight340Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 88mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight630Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 80mm диаметър ширина и 20mm X 60mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Товарни ролки от Полиуретан () за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 82mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 64,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm