Товароподемни ролки за електрически палетни колички


Показване на всички 100 резултата


PL-82x69-VU.S20x62

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 62mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x2x43-VU.225x89,7

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 89,7mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x80-VU.417x82

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 82mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight725Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-82x82-VU.S20x86

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 86mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x60-VU.225x64,8

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 64,8mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x90-VU.S20x83

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 83mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x100-VU.225x104,8

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 104,8mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight780Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x78-VU.S20x78

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 78mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight550Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-82x100-XO.S20x100

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 100mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-82x69-XO.S20x62

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 62mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x2x55-VU.225x114,4

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 114,4mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight840Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x80-VU.425x85

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 85mm ос с лагери

Двоен сачмен лагер
products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm