Товароподемни ролки за електрически палетни колички

Товароподемни ролки за електрически палетни колички

Товарни ролки за повечето добре познати марки електрически палетни колички, с диаметър от 80 мм до 90 мм.


Showing all 100 results


Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 64,4mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 109,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 25mm X 84,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 71mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight540Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 17mm X 61,5mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (ДинаРол) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 89,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 80mm диаметър ширина и 20mm X 66mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight440Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 96mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight690Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 12mm X 74,8mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight540Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 90mm диаметър ширина и 12mm X 92mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight710Kg plaiproducts_diametern_bearing90mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 82mm диаметър ширина и 20mm X 64mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

Товарни ролки от Полиуретан (Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. ) за електрически палетни колички, 85mm диаметър ширина и 20mm X 110mm ос с лагери

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm