колела с сива синтетична пластмасова основа


Показване на всички 80 резултата


H6-100-NSP.S-C9.12.D

Болнично колело 100mm ,сива синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm

H6-150-NOA.S-FRS9

Болнично колело 150mm ,сива синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт .Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm

H6-125-NOA.S-FRS10

Болнично колело 125mm,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт .Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-200-NOA.S-C10.11

Болнично колело 200mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-100-NOA.S-C9.12.D

Болнично колело 100mm ,сива синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт с заключване в една посока.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm

H6-125-NSP.S-FRS9

Болнично колело 125mm ,сива синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт .Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-200-NSP.S-C10.11.D

Болнично колело 200mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-100-NSP.S-FRS10

Болнично колело 100mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт .Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm

H6-150-NSP.S-C10.11

Болнично колело 150mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с пълнозаключващ се механизъм.Колело на Сива гума ,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm

H6-125-NOA.S-FRS9

Болнично колело 125mm,сива синтетична пластмасова основа със 27,8×96,5 болт .Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-200-NOA.S-C10.11.D

Болнично колело 200mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт с заключване в една посока.Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-100-NOA.S-FRS10

Болнично колело 100mm ,сива синтетична пластмасова основа със 32×54 болт .Колело на електричеки проводим полиуретан,Двоен сачмен лагер

Двоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm