Колела за Болнично промишленост

Колела за Болнично промишленост

Различни колела от сива гума, полиуретан и електропроводим полиуретан от 100мм до 200мм диаметър.


Showing all 15 results


Колело 150mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 12mm

bearing_typeБез лагер
products_weight140Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Колело 100mm,електричеки проводим полиуретан,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight150Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 150mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight140Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Колело 100mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight150Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 200mm,електричеки проводим полиуретан,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 100mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 12mm

bearing_typeБез лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 200mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 100mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 200mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 125mm,електричеки проводим полиуретан,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Колело 125mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 8mm

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Колело 125mm,Сива гума ,Без лагер ,Отвор на оста-Ø 12mm

bearing_typeБез лагер
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm