Стабилизиращи колела за електрически палетни колички

Стабилизиращи колела за електрически палетни колички

Стабилизиращи колела за повечето добре познати марки електрически палетни колички, с диаметър от 82мм до 200мм.


Показване на всички 27 резултата


Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Юнхайнрих, МИКмотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height160mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана планка. Колело 180mm X 65mm от Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. . Резервни части за Джънкингър, Щил – Вагнер, Линдемотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight1000Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm products_height245mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Юнхайнрихмотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height148mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Юнхайнрих, МИКмотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight350Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height126mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана планка. Колело 200mm X 50mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Бадер мотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight2000Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height270mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Юнхайнрихмотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height141mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Линдемотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана планка. Колело 200mm X 75mm от Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. . Резервни части за БТмотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight3000Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height270mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Юнхайнрих, Щил – Вагнер, Стоклин мотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height141mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм планка. Колело 100mm X 63mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Йеил / Хайстер мотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height200mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана с ударопоемащ механизъм болт. Колело 100mm X 40mm от Топтейн 92shA. Резервни части за Щил – Вагнер мотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight280Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height141mm

Специално стабилизиращо колело, основа от сгъстена пресована стомана болт. Колело 122mm X 60mm от Вулколан – Vulkollan® = регистрирана търговска марка на Bayer AG. . Резервни части за Пимеспо, Щил – Вагнер мотокари.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight665Kg plaiproducts_diametern_bearing122mm products_height173mm