Колела без планка - само колела


Showing all 282 results


Колело 160 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø20 мм и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Колело 200 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø20 мм и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 160 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø20 мм и двоен неръждаем сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен неръждаем сачмен лагер
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Колело 100 мм S, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø15 мм и ролков лагер на оста.

bearing_typeРолков лагер
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 200 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø25 мм и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 100 мм S, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø15 мм и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 200 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø20 мм и двоен неръждаем сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен неръждаем сачмен лагер
products_weight400Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Колело 100 мм S, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø15 мм и двоен неръждаем сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен неръждаем сачмен лагер
products_weight200Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 100 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø12 мм и ролков лагер на оста.

bearing_typeРолков лагер
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 100 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø12 мм и неръждаем ролков лагер на оста.

bearing_typeНеръждаем ролков лагер
products_weight160Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm

Колело 125 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø15 мм и неръждаем ролков лагер на оста.

bearing_typeНеръждаем ролков лагер
products_weight225Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm

Колело 125 мм, направено от немаркираща еластична гума, с полиамидна джанта. Отвор на оста Ø15 мм и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeДвоен сачмен лагер
products_weight225Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm