Изберете правилното колело

Колелата от нашата продуктова гама са адресирани до индустрията и сектора на услугите. Обикновенно те се прилагат за колички за леки натоварвания, за кетъринг приложения, здравно оборудване, професионално мебелно оборудване, колички за супермаркети, стелажи, ПОС и т.н.Европейските норми за всяко приложение са различни, съобразно различните колела и оборудване. EN 12527 / EN12528 / EN12529 / EN12530 / EN12531 / EN12532 / EN12533 са някой от тях, които напълно описват изискванията и параметрите на тестовите процедури.

Наистина важно е да можем да изберем правилното колело, за да може да се запази Ергономичността на неговото функциониране и също така да се предпазят хората, които ще го използват (намример пациентите в болницата.

Главните фактори, които трябва да бъдат взети предвид, като се избира правилното колело са:

 • Състоянието на пода
 • Тежестта
 • Състоянието на околната среда (вода, влага, химикали, температура, хигиенни изисквания)
 • Вида на приложението (статично и подвижно
 • Електрическата проводимост

Колелото не трябва да създава никакви проблеми на околната среда, докато се използва.

Проблемите, които трябва да се избегнат са :

 • Шум
 • Вибрации
 • Повреди на пода

В допълнение може да се каже, че колелото трябва да се върти лесно и гладко и да му се осигуряват необходимите грижи за специфичните условия по време на неговата работа.

Съпротивлението при въртене е главният факторм които определя колко лесно би се въртяло колелото, под даденоно натоварване, това е от много важно и решаващо значение по време на операцията.
Съпротивлението при въртене е изключително важно при приложения като количките за супермаркети и при кетъринг и болничното оборудване, защото при тези случай касае маневреността, което е изключително важно.

Факторите които влияят на съпротивлението при въртене могат да бъдат :

 • Превозваният товар
 • Състоянието на пода

Относно колелата могат да бъдат:

 • Материала на оста
 • Гумата на колелото