Електрически Проводник колела

Електрически Проводник колела

Електропроводимите колела се използват, за да се избегне статичното електричество. Подходящи са за приложения като скенери, Х-ray машини и много чуствително електронно оборудване. От 50мм до 150 мм диаметър и широко приложение.


Показване на всички 384 резултата


Колело с въртяща се планка и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка, отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height109mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 12,2 мм и метална вилка. Колелото е 100х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131.5mm

Колело с въртяща се планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и метални тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131.5mm

Колело с въртяща се планка и метална вилка. Колелото е 125х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 125х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 125х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и неръждаеми тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 150х32 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessнеръждаема electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от електропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от електропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, метални тасове против боклук и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер electric_conductiveЕлектрически проводима
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm