Материали и осигуряване на качеството

RODA SA предлага продукти с неизменно високо качество. Затова качествения контрол, както на заготовките, така и на продуктите във всеки етап от производството е абсолютно задължителен.

Контролът върху качеството съпровожда всеки производствен стадий – от първоначалното пресоване на металните части, до финалното сглобяване на елементите на поточната линия.

След пресоването на металните части, ние мерим със специални уреди всички важни размери, за да сме сигурни, че те са в границите на дефинирания толеранс.

Всички метални части се сглобяват на автоматична монтажна линия. В края на този процес се провежда допълнителен контрол, при който се измерва въртящия момент на планките, за да се установи, дали функционират правилно.

Окончателният контрол се провежда след сглобяване на колелата с планките, при което се получава крайния продукт. Той се тества на нашия уред за контрол на качеството.

Уредът за тестване е кръгла маса, където ние симулираме реалното приложение на количката, регулирайки скоростта, препятствията и натоварването, в съответствие с европейския стандарт EN-12530.

На този уред можем да измерим някой от най-важните параметри, които определят качеството на колелото, като:

  • Издръжливостта на колелото при определено натоварване
  • Съпротивлението при движение
  • Шумът
  • Промяната на температурата вследствие на триенето

С този специфичен уред имаме възможност да правим тестове при капацитет на натоварване до 1 500 кг.