Скенери и чувствително медицинско оборудване

В тази област на приложение е необходимо статичното еклектричество да се отвежда към пода, за да се избегнат грешки при измерванията. Решението е да се използват електропроводими колела (ESD). Всички колела се тестват едно по едно за да се установи, че електрическото им съпротивление е в рамките на определените граници.

По-долу ние ви представяме някои от най-често използваните колела.

За цялата гама продукти във всички размери може да посетите раздела Институционални колела, подкатегория Електропроводими колела.


Showing all 10 results


Колело с въртяща се планка, отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и метални тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и метални тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и метални тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless electric_conductiveElectric conductive
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка, отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50х24 мм, направено от елекропроводима сива гума, с полипропиленова джанта и метални тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер electric_conductiveElectric conductive
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm