Почистващо оборудване

За леки почистващи машини ние препоръчваме институционални колела, както в поцинкован, така и в неръждаем вариант. Тъй като безшумната работа е за предпочитане, то колелата трябва да са висококачествени. По-долу ние ви представяме някои от най-често използваните колела.

За цялата гама продукти във всички размери и за по-тежки приложения може да посетите раздела Институционални колела, подкатегории Поцинковани колела и Неръждаеми колела.


Showing all 12 results


Колело с въртяща се неръждаема планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 50X24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 50X24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50X24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50X24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 50×24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка.Колелото е 100×24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка.Колелото е 100×24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 50×24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 75х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Колело с въртяща се планка и метална вилка. Колелото е 100×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131.5mm

Колело с въртяща се планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 100×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height131.5mm