Оборудване за кетъринг

За кетъринг  оборудването обикновено се използват неръждаеми колела от стомана AISI 304. По хигиенни причини, HACCP изисква задължително изпозване на неръждаема стомана. По-долу ние ви представяме някои от най-често използваните колела.

За цялата гама продукти във всички размери може да посетите раздела Неръждаеми колела.


Showing all 16 results


Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 12,2 мм и метална вилка. Колелото е 125×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 150×32 мм, направено изцяло от бял полиамид, без лагер на оста .

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 12,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 125×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, пластмасови тасове против боклук и единичен прецизен лагер на оста.

bearing_typeединичен прецизен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height156.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 10,2 мм и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта и неръждаеми тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 150×32 мм, направено изцяло от бял полиамид, без лагер на оста .

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка с отвор за монтаж 12,2 мм и метална вилка. Колелото е 150×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка и метална вилка. Колелото е 150×32 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта и двоен сачмен лагер на оста.

bearing_typeдвоен сачмен лагер stainlessStainless
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height181.5mm

Колело с въртяща се неръждаема планка, спирачка и метална вилка. Колелото е 100х24 мм, направено от сива немаркираща гума, с полипропиленова джанта и неръждаеми тасове против боклук, без лагер на оста.

bearing_typeбез лагер stainlessStainless
products_weight70Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123.5mm
  1. 1
  2. 2